Industrial Microscope LV100ND NIKON Order code:526
Click view larger image

Industrial Microscope LV100ND NIKON

Price: Contact   Request for quotation
In stock:
Contact
Lead time: Contact
Used machines: (0) product from muabanmaycu.com
Related services: (0) find services
View 973
Product name: Industrial Microscope
Model: LV100ND
Brand: NIKON
Chiều cao mẫu tối đa: 38 mm
Điều chỉnh phải: 40 mm đột ngột Điều chỉnh thô: 14 mm / lượt
Điều chỉnh trái : Chuẩn và tốt
Điều chỉnh: 0.1mm/ lượt
Giai đoạn lắp các khoảng lỗ khoan: 70 x 94
Hoạt động ESD: 1000 đến 10V, trong vòng 0.2 giây
Nguồn điện : 1.2A/75W
Trọng lượng: 8.6kg
Tối đa cỡ mẫu: 150 x 150 mm