Digital caliper 500-196-30 MITUTOYO
Click above image to zoom out

Digital caliper 500-196-30 MITUTOYO

Price: (2018-11-02 ) $140$129
Unit: Update
Delivery time:
Gross weight: 0 kg
Place of delivery: Contact    (Delivery Policies)
Warranty: Contact    (Warranty Policies)
Order code: 500-196-30

Email/skype: support@industrialworld.com

Product name: Digital caliper
Model: 500-196-30
Brand: MITUTOYO
Range: 0-6in; 0-150mm
Accuracy: ±.001in
Resolution: .0005in; 0.01mm

DIGIMATIC CALIPER

MODEL: 500-196-30

BRAND: MITUTOYO

 

 

Specification

-  Dùng đo trong, đo ngoài, đo bậc, và đo sâu.

-  Thiết kế chuẩn, gọn nhẹ, dễ thao tác, dễ đọc kết quả.

-  Độ chính xác cao, ngàm kẹp phủ carbide chống mài mòn (tùy chọn).

-  Độ chính xác cao, đọc kết quả đo trên màn hình hiển thị LCD (thước điện tử) và trên

   vạch chia (thước cơ).

Order No

Model

Range

Accuracy

LCD Res

500-159-30*

AOS Digimatic Caliper

0-6in
0-150mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-160-30*

AOS Digimatic Caliper

0-6in
0-150mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-163-30*

AOS Digimatic Caliper

0-8in
0-200mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-164-30*

AOS Digimatic Caliper

0-8in
0-200mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-165*

Digimatic Caliper

0-12in
0-300mm

±.0015in

.0005in
0.01mm

500-166*

Digimatic Caliper

0-12in
0-300mm

±.0015in

.0005in
0.01mm

500-167

Digimatic Caliper

0-12in
0-300mm

±.0015in

.0005in
0.01mm

500-168

Digimatic Caliper

0-12in
0-300mm

±.0015in

.0005in
0.01mm

500-170-30

AOS Digimatic Caliper

0-4in
0-100mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-171-30

AOS Digimatic Caliper

0-6in
0-150mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-172-30

AOS Digimatic Caliper

0-8in
0-200mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-173

Digimatic Caliper

0-12in
0-300mm

±.0015in

.0005in
0.01mm

500-174-30

AOS Digimatic Caliper

0-6in
0-150mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-175-30

AOS Digimatic Caliper

0-6in
0-150mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-176-30

AOS Digimatic Caliper

0-8in
0-200mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-177-30

AOS Digimatic Caliper

0-8in
0-200mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-178-30

AOS Digimatic Caliper

0-6in
0-150mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-193*

Digimatic Caliper

0-12in
0-300mm

±.0015in

.0005in
0.01mm

500-195-30*

AOS Digimatic Caliper

0-4in
0-100mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-196-30*

AOS Digimatic Caliper

0-6in
0-150mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-197-30*

AOS Digimatic Caliper

0-8in
0-200mm

±.001in

.0005in
0.01mm

500-505-10

Digimatic Caliper

0-18in
0-450mm

±.002in

.0005in
0.01mm

500-506-10

Digimatic Caliper

0-24in
0-600mm

±.002in

.0005in
0.01mm

500-507-10

Digimatic Caliper

0-40in
0-1000mm

±.003in

.0005in
0.01mm

 

 

 

194 products