Always here to help

PE Stretch Film 500mm-17mic-4.5kg Vietnam

Price: 195,000 đ

Pneumatic sealers RCNS2-114 Signode

Price: 43,850,000 đ

Pneumatic tensioners PN2-114 Signode

Price: 76,050,000 đ

Khóa dây đai nhựa chằng hàng Container

Price: 3,440,000 đ

Khóa dây đai nhựa chằng hàng Container

Price: 3,230,000 đ

Khóa dây đai nhựa chằng hàng Container

Price: 3,000,000 đ

Khóa dây đai nhựa chằng hàng Container

Price: 2,975,000 đ

Băng keo VPP 12x18Y Vietnam

Price: Contact

Băng keo VPP 18x13(10R/cây) Vietnam

Price: Contact

Băng keo xốp 2M 24x 8M Vietnam

Price: Contact

Băng keo màu oop 48x80Y Vietnam

Price: 14,000 đ

Băng keo giấy 12x18Y Vietnam

Price: Contact

Băng keo đục 12x100Y (43+) Vietnam

Price: Contact

Băng keo trong 12x100Y(43+) Vietnam

Price: Contact

Băng keo đục 24x100Y (43+) Vietnam

Price: Contact

Băng keo trong 24x100Y(43+) Vietnam

Price: Contact

Băng keo đục 60x100Y (43+) Vietnam

Price: Contact

Băng keo trong 60x100Y(43+) Vietnam

Price: Contact

Băng keo đục 48x100Y (43+) Vietnam

Price: Contact

Băng keo trong 48x100Y(43+) Vietnam

Price: 13,300 đ

Băng keo đục 48x80Y (43+) Vietnam

Price: Contact

Băng keo trong 48x80Y(43+) Vietnam

Price: Contact

Băng keo đục 48x60Y (43+) Vietnam

Price: Contact

434 products